reading

ניסן נתיב (בהנחיית בוגרי הסטודיו)

כתובת: רחוב אליעזר המודעי פינת חזקיהו המלך (בית אלישבע)
מתי: יום חמישי בשעה 16:30 (עד מרץ)
טלפון: 02-5664144
מחיר: 20 ש"ח לילד, הורה מלווה חינם

ספריית רסקו

כתובת: רחוב שמעוני 4, ירושלים
מתי: יום שני בשעה 17:00
טלפון: 02-6788504
מחיר: 20 ש"ח לילד, הורה מלווה חינם

ספריית רמת אשכול

כתובת: רחוב קרל נטר 3 , ירושלים
מתי: יום ראשון בשעה 17:00
טלפון: 02-5822984
מחיר: 20 ש"ח לילד, הורה מלווה חינם

ספריית קטמון

כתובת: רחוב יהודה הנשיא 2, ירושלים
מתי: יום רביעי בשעה 17:00
טלפון: 02-6786225
מחיר: 20 ש"ח לילד, הורה מלווה חינם

ספריית קריית מנחם

כתובת: רחוב החרצית 10, ירושלים
מתי: יום חמישי בשעה 17:00
טלפון: 02-6310639
מחיר: 20 ש"ח לילד, הורה מלווה חינם

ספריית גילה

כתובת: רחוב ורדינון 12, ירושלים
מתי: יום שני בשעה 17:00
טלפון: 02-6760295
מחיר: 20 ש"ח לילד, הורה מלווה חינם

ספריית קריית יובל

כתובת: מתנ"ס פיליפ לאון, רחוב צ'ילי 8 קרית יובל, ירושלים
מתי: יום שני בשעה 17:00
טלפון: 02-6424486
מחיר: 20 ש"ח לילד, הורה מלווה חינם

ספריית פת

כתובת: רחוב מוריס פישר 20 (מתנס פאני קפלן).
מתי: יום חמישי בשעה 16:30 סיפור ראשון, בשעה 17:30 סיפור שני.
טלפון: 052-8646737 עקיבא האריס
מחיר: חינם

בית ספר סאלד

כתובת: רחוב כ"ט בנובמבר 6, ירושלים (בבניין כיתות ב')
מתי: יום שלישי בשעה 16:30
טלפון: 02-5633675
מחיר: 10 ש"ח לילד, הורה מלווה חינם

ספריית בית הכרם

כתובת: שדרות הרצל 137, ירושלים
מתי: יום שני בשעה 17:00
טלפון: 02-6423210
מחיר: 20 ש"ח לילד, הורה מלווה חינם

ספריית פסגת זאב

כתובת: רחוב גל 3, ירושלים
מתי: יום שני בשעה 17:00
טלפון: 02-56566314
מחיר: 20 ש"ח לילד, הורה מלווה חינם

ספריית בקעה

כתובת: רחוב יששכר 3, ירושלים
מתי: יום רביעי בשעה 17:00
טלפון: 02-6711734
מחיר: 20 ש"ח לילד, הורה מלווה חינם

ספריית נווה יעקב

כתובת: שדרות נווה יעקב 38, ירושלים
מתי: יום חמישי בשעה 17:00
טלפון: 02-5834484
מחיר: 20 ש"ח לילד, הורה מלווה חינם

ספריית רמות

כתובת: רחוב רקנטי 6, ירושלים
מתי: יום שלישי בשעה 17:00
טלפון: 02-5869193
מחיר: 20 ש"ח לילד, הורה מלווה חינם