טיפת חלב בית הכרם

כתובת – רחוב התומר 4

טלפון –  9 / 8 / 7 / 02-5457796