טיפת חלב בקעה

כתובת – רחוב יהודה 26

טלפון – 02-5457793