טיפת חלב – גילה א

כתובת – רחוב המור 3

טלפון – 02-5456698