טיפת חלב – חומת שמואל

כתובת – רחוב אביגור 7

טלפון – 02-6724714