harhoma
neighborhood

משפחתון דנה

כתובת: רחוב אליהו קורן, הר חומה
אנשי צוות: 1
מספר ילדים: 6
טווח גילאים: שלושה חודשים עד שלוש
טלפונים: 057-8922106 | 077-4050262

להוספת המלצה

משפחתון מהרי לביא

כתובת: אליהו קורן, הר חומה
אנשי צוות: 1
מספר ילדים: 5
טווח גילאים: שלושה חודשים עד שלוש שנים
טלפונים: 050-9199012

להוספת המלצה

הקטנטנים של לימור

כתובת: הרב אריה בינה 16/2, הר חומה
אנשי צוות: 1
מספר ילדים: 5
טווח גילאים: חצי שנה עד שלוש
טלפונים: 052-3837733 | 077-3279929

להוספת המלצה

  • בפיקוח התמ"ת

משפחתון שירהלן

כתובת: הרב יצחק ניסים, הר חומה
אנשי צוות: 2
מספר ילדים: 10
[טווח גילאים: שלושה חודשים עד שלוש
טלפונים: 054-4567842

להוספת המלצה

המשפחתון של מלכה

כתובת: הבבא סאלי 9/12, הר חומה
אנשי צוות: 1
מספר ילדים: 6
טווח גילאים: 3 חודשים עד שנתיים
טלפונים: 054-7576664

להוספת המלצה

משפחתון כייפליי, סיון

כתובת: הרב חלפון 10, הר חומה
אנשי צוות: 1
מספר ילדים: 5
טווח גילאים: שלושה חודשים ומעלה
טלפונים: 054-2223557

להוספת המלצה

משפחתון איה

כתובת: אריה בינה 22/9, הר חומה
אנשי צוות: 1
מספר ילדים: 5
טווח גילאים: 3 חודשים – שנה
טלפונים: 050-2137726 | 02-6459999

להוספת המלצה

המשפחתון של מזל

כתובת: רחוב אריה בינה, הר חומה
אנשי צוות: 1
מספר ילדים: 5
טווח גילאים: 3 חודשים עד 3 שנים
טלפונים: 02-5905025 | 052-2285701

להוספת המלצה