ramarsharet
neighborhood

המשפחתון של לימור

כתובת: רחוב קדיש לוז 24, רמת שרת
אנשי צוות: 2
מספר ילדים: 8
טווח גילאים: \
טלפונים: 054-7808701

להוספת המלצה

משפחתון פרפרים, סימה

כתובת: רחוב מינצברג 5, רמת שרת
אנשי צוות: 1-2
מספר ילדים: 6
טווח גילאים: 3 וחצי חודשים-שנה וחצי
טלפונים: 052-8118528

להוספת המלצה

מעון פינוקי, חגית

כתובת: קדיש לוז, רמת שרת
אנשי צוות: 2
מספר ילדים: 10
טווח גילאים: 3 חדשים-שנתיים
טלפונים: 052-7607016

להוספת המלצה