טיפת חלב בני ברית

כתובת – רחוב בני ברית 22

טלפון – 02-5457980